RENEWABLE ENERGYHUB FLEVOLAND

Consortium

RENEWABLE ENERGYHUB FLEVOLAND

REF is een uniek consortium dat opwek, opslag en infra van energie slim integreert en congestie tegengaat.

GIGA Storage, Circul8 Energy, Smart Grid Flevoland, Solarvation, ACRRES en Wageningen University & Research gaan samen een groene energie-HUB realiseren met als doel om in 2030 één GIGAwatt aan duurzame energie te leveren aan de BV Nederland. In de HUB worden wind, zon, batterijen en waterstof in een smart grid met elkaar verbonden.

Het totale opgestelde vermogen van de REF wordt 1000 MW. Dit is 1/20 van de totale Nederlandse capaciteit. Met twintig van deze initiatieven zou Nederland 100% duurzaam en minder afhankelijk van levering van energie en brandstoffen vanuit andere landen kunnen zijn.

Ambitie

REF groeit de komende jaren uit tot dé Smart Energyhub van Nederland, een platform waar dit unieke consortium duurzame innovaties en samenwerking, samen met haar partners, in de praktijk brengt​.

Wat wij doen

 • Wij benutten de kansen van de RES (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)  optimaal en zoeken de samenwerking met lokale stakeholders, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Hiermee stimuleren we participatie en draagvlak.
 • Wij vormen als lokaal systeem een flexibel element in het Nederlands energiesysteem en zorgen ervoor dat energieprofielen optimaal worden gecombineerd​.
 • Wij spelen in op de tijdsafhankelijke waarde van energie via opwek-, weers- en marktvoorspellingen – om vraag en aanbod effectief te combineren, zijn verschillende opslagmedia beschikbaar in verschillende tijdsdomeinen (waterstof, batterijen)​.

Doelstellingen

 • 100% benutting van duurzaam en lokaal geproduceerde energie door het combineren van weersafhankelijke energie met opslag.
 • Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en andere landen verkleinen.
 • Beter benutten van aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet.
 • Innovatieve en toekomstbestendige samenwerking creëren.

Hoe realiseren wij de REF doelstellingen?

 • De komende jaren worden nog grotere stappen gezet in de opwek van duurzame energie en de elektrificatie van de industrie, bebouwde omgeving en mobiliteit. ​
 • Doel om minimaal 34TWh duurzame elektriciteit op te wekken in 2030, 3x zoveel als nu​.
 • Er ontstaat een enorme uitdaging om vraag en aanbod van energie met elkaar te (blijven) koppelen. Schaarste aan transportcapaciteit (congestie) is een belangrijke bottleneck in de energietransitie​.
 • Naast maximaal uitbreiden (rol netbeheerders) is er behoefte aan een betere sturing van vraag en/of aanbod. Op dit moment ontbreekt het aan regie en systeemintegratie, waardoor het elektriciteitsnet, en daarmee de transitie, vastloopt.

Welke partijen vormen het REF consortium?

Send message